Een compleet media forum voor Transgenders,Crossdressers en Travestie

Door een fout in de database is onze site even niet meer actueel.

De database was zo corrupt en ook de daarvan gemaakte backups dat was ook de oorzaak dat de site erg traag was.

We zijn nu alles opnieuw aan het opbouwen en gegevens importeren dit duurt even maar we zijn in no time weer online en met een goed werkende site

Geregistreerde users krijgen een mailtje om hun wachtwoord te veranderen